Cẩm nang thơ của Đức Phật Mẫu Diêu Trì

Cẩm nang thơ của Đức Phật Mẫu Diêu Trì

Phật Mẫu là đấng hoá sanh muôn loài vạn vật, thừa mạng trời tạo hoá càn khôn vũ trụ, chưởng kim bàn ngọc lộ, cai quản linh căn trong trần thế….Người ta còn gọi Ngài là Tổ Mẫu Bàn Canh dưỡng sanh bảo mạng nhân sinh….

Cẩm nang thơ của Đức Phật Mẫu Diêu Trì

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.