Chuẩn đoán sớm ung thư thực quản | VTC Now

Chuẩn đoán sớm ung thư thực quản | VTC Now

VTC Now | Với những biểu hiện bệnh khác nhau trong từng giai đoạn, ung thư thực quản thường rất khó phát hiện trong những giai đoạn đầu, thường đến khi bệnh đã tiến triến người bệnh mới có thể phát hiện và điều trị

Chuẩn đoán sớm ung thư thực quản | VTC Now

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.