Chuyển nhanh toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm từ file WORD lên GOOGLE FORM | Thầy Nguyễn Tiến Điện

Chuyển nhanh toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm từ file WORD lên GOOGLE FORM | Thầy Nguyễn Tiến Điện

Word to Google Form
Hướng dẫn chuyển nhanh toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm từ file Word lên Google Form để tạo đề thi trắc nghiệm online hoàn toàn tự động.
=====================
1) Link download Tool và file mẫu có trong video: https://bit.ly/word2googleform
2) Link bài thi mẫu đã tạo: https://forms.gle/ByFrSLZLyw7VuAhU8
3) Link ĐỀ MINH HỌA THI THPTQG 2020 MÔN TOÁN: https://bit.ly/deminhhoa2020TOAN
=====================
#ntdmath #Dạyhọc4_0 #word2googleform

Chuyển nhanh toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm từ file WORD lên GOOGLE FORM | Thầy Nguyễn Tiến Điện

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.