Điều cần học đầu tiên: đó là cách tự học (PHẦN 1) | SPIDERUM | Bảo Hoàng | Phát Triển Bản Thân

Điều cần học đầu tiên: đó là cách tự học (PHẦN 1) | SPIDERUM | Bảo Hoàng | Phát Triển Bản Thân

Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi:
http://b.link/youtube-shop-spiderum
______________
Bài viết: Điều cần học đầu tiên: đó là cách tự học
Được viết bởi: Bảo Hoàng
Link bài viết: http://b.link/youtube-Dieu-can-hoc-dau-tien-do-la-cach-tu-hoc-pri
______________
Giọng đọc: Isa Quan
Editor: Nguyễn Sơn (Smallest son)

Những nội dung liên quan:
Những điều cần lưu ý dành cho NGƯỜI LÀM SÁNG TẠO (Phần 1) | SPIDERUM | Hùng Vũ | Phát triển bản thân

Luận về việc tốt, việc xấu và nhân quả | SPIDERUM | Andy Lương | Phát triển bản thân

Bền bỉ là một đức tính có thể học được như thế nào? | SPIDERUM | Truê | Tâm Lý Học

______________
Website: https://Spiderum.com
______________
Social:
https://anchor.fm/spiderum (PODCAST)
https://Facebook.com/Spiderum
https://Instagram.com/spiderum.official
______________
Disclaimer:
Pexels.com
Music:
Youtube Audio Library
______________
#Spiderum #hoccachtuhoc #phattrienbanthan

Điều cần học đầu tiên: đó là cách tự học (PHẦN 1) | SPIDERUM | Bảo Hoàng | Phát Triển Bản Thân

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.