HD Sử Dụng McMix – Phần Mềm Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

HD Sử Dụng McMix - Phần Mềm Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Phần mềm: McMix
Phiên bản: 2017.02
Chức năng: Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B75Q8uqKXTf3dmhWSnBfbXpnRHM/view?usp=sharing

Tài liệu hướng dẫn: https://1drv.ms/b/s!AmEByWwxfPMLhgRrare-QVHBduag

HD Sử Dụng McMix – Phần Mềm Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.