HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN II) | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân

HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN II) | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân

Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi:
http://b.link/youtube-shop-spiderum
______________
Learning How to Learn | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân

Bài viết:Learning How to Learn
Được viết bởi: Vu Pham
Link bài viết: http://b.link/YOUTUBE-Learning-How-to-Learn-Week-2-Part-1-5kh
______________
Giọng đọc: Việt Anh
Editor: Pinkdot

Những nội dung liên quan:
NGU DỐT là cái tội YÊU NGHIỆT! | SPIDERUM | Nguyễn Bảo Trung | Phát Triển Bản Thân

TIỀN Ở ĐÂU – ĐẦU Ở ĐÓ | SPIDERUM | PLEASE | Kỹ năng tư duy

Chinh phục Google khó như thế nào? | SPIDERUM | SCARLET | Phát Triển Bản Thân

______________
Website: https://Spiderum.com
______________
Social:
https://anchor.fm/spiderum (PODCAST)
https://Facebook.com/Spiderum
https://Instagram.com/spiderum.official
______________
Disclaimer:
Pexels.com

Music:
Youtube Audio Library
______________
#Spiderum #cachhoc #phattrienbanthan

HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN II) | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.