HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN III) | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân

HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN III) | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân

Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi:
http://b.link/youtube-shop-spiderum
______________
Learning How to Learn | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân

Bài viết: Learning How to Learn – Week 2 – Part 2
Được viết bởi: Vu Pham
Link bài viết: http://b.link/YOUTUBE-Learning-How-to-Learn-Week-2-Part-2-5kz
______________
Giọng đọc: Pinkdot
Editor: Nguyễn Sơn (Smallest son)

Những nội dung liên quan:
HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN II) | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân

NGU DỐT là cái tội YÊU NGHIỆT! | SPIDERUM | Nguyễn Bảo Trung | Phát Triển Bản Thân

HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN I) | SPIDERUM | VU PHAM | Phát triển bản thân

______________
Website: https://Spiderum.com
______________
Social:
https://anchor.fm/spiderum (PODCAST)
https://Facebook.com/Spiderum
https://Instagram.com/spiderum.official
______________
Disclaimer:
Pexels.com
Music:
Youtube Audio Library
______________
#Spiderum #phatrienbanthan #hoccachhoc

HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN III) | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.