Làm sao để học khi không muốn? TOP 5 CÁCH HỌC KHI KHÔNG MUỐN HỌC I studywithsab

Làm sao để học khi không muốn? TOP 5 CÁCH HỌC KHI KHÔNG MUỐN HỌC I studywithsab

Hãy truyền động lực cho nhau:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/studywithsab/ I
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/thu_sangg/

Nếu bạn biết một ngôn ngữ thứ hai, hãy giúp Sab làm subtiles nha: http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?c=UCy0ghTAEM_OCqwG45RKVyLw&tab=2
Many thanks and much love!

For business inquiries: Email: lazygirlstudying.business@gmail.com

Những videos hữu ích khác:
Lên kế hoạch đạt điểm cao: https://www.youtube.com/watch?v=3zQBPMAv9OI
Biến điện thoại thành công cụ ôn thi: https://www.youtube.com/watch?v=E_Ng0P8ZK90
Cách tự học ngàn từ vựng siêu nhanh: https://www.youtube.com/watch?v=cUZn0GXSBFA&t=582s
Trong hộp bút mình có gì: https://www.youtube.com/watch?v=WaknnBfHSMU&t=1s
Học tập cần chiến lược: https://www.youtube.com/watch?v=5Zli-VzmqvA
Cách học giỏi toán thần thánh: https://www.youtube.com/watch?v=C5jZ-RsxQic&t=1s

Làm sao để học khi không muốn? TOP 5 CÁCH HỌC KHI KHÔNG MUỐN HỌC I studywithsab

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.