Setup công ty & vận hành kinh doanh bài bản | Bài 2 – Khung mô hình kinh doanh

Setup công ty & vận hành kinh doanh bài bản | Bài 2 - Khung mô hình kinh doanh

Định hình khung mô hình kinh doanh, lựa chọn & cụ thể hóa chiến lược
Xác lập xác lập lại khung mô hình kinh doanh với 9 thành tố: Khách hàng & thị phần; Kênh phân phối (Kênh KD); Quản trị quan hệ khách hàng; Giải pháp giá trị; Nguồn lực chủ chốt: Đối tác chủ chốt; Dòng doanh thu; Cơ cấu chi phí.

Setup công ty & vận hành kinh doanh bài bản | Bài 2 – Khung mô hình kinh doanh

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.