Tạo bài thi trắc nghiệm trực tuyến bằng Google Form trong Google Driver

Tạo bài thi trắc nghiệm trực tuyến bằng Google Form trong Google Driver

Hướng dẫn cách Tạo bài thi trắc nghiệm trực tuyến (Online) bằng công cụ Google Form trong bộ Google Driver
Tạo Pass cho Google Form: https://goo.gl/ekdmK7
Subsires: https://goo.gl/hZh8oL
Facebook: https://bit.ly/2ZokV6I
WebSite: https://goo.gl/BeyAXn
https://bit.ly/2MGjECa

Tạo bài thi trắc nghiệm trực tuyến bằng Google Form trong Google Driver

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.