Thầy Pháp Hòa chỉ cách NGỒI THIỀN không bị PHÂN TÂM – (xuất bản 07.07.2019)

Thầy Pháp Hòa chỉ cách NGỒI THIỀN không bị PHÂN TÂM - (xuất bản 07.07.2019)

► Trích: Bồ Tát Tại Gia 88
► ?ê?? ??????? đă?? ?ả? ????? ??í?? ??ứ? về tất cả bài giảng của ??ầ? ??í?? ??á? ?ò?
Mời đại chúng bấm ???? – ????????? – ????? – ??????? để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Thầy Pháp Hòa chỉ cách NGỒI THIỀN không bị PHÂN TÂM – (xuất bản 07.07.2019)

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.