Thiền là gì? Video tập Thiền tại nhà (Trung Tâm Yoga Tại Nhà)

Thiền là gì? Video tập Thiền tại nhà (Trung Tâm Yoga Tại Nhà)

Bản Quyền Video này thuộc về Master Ram và Trung Tâm Yoga Tại Nhà
Facebook của Master Ram (https://www.facebook.com/Rampssm)
Website của TT Yoga Tại Nhà: https://yogatainha.com.vn/ và https://www.facebook.com/yogatainha/
Website Phong Trào Thiền Kim Tự Tháp: http://kimtuthap.org/ và https://www.facebook.com/Thiendinhkimtuthap/

Mục Đích của chúng tôi … Ý Tưởng của chúng tôi … Nhiệm Vụ của chúng tôi … là mang đến cho mọi người một hiểu biết đầy đủ về bản chất của yoga và quá trình hoàn chỉnh của việc thực hành yoga … bởi vì trước khi đi làm bất cứ điều gì … trước khi đi thực hành bất cứ điều gì .. bạn phải biết những bạn sắp làm những gì … chỉ thực hiện các tư thế không phải là yoga .. chúng tôi đã chỉ ra cho bạn phần thứ 7 trong khoa học về yoga … Dhyana .. có nghĩa là thiền… vì vậy, thiền là điều quan trọng nhất … thực hành thiền, theo tôi, là trái tim của yoga …

Thực hành thiền là trung tâm trong khoa học về yoga … vì vậy, mỗi học viên yoga phải thực hành thiền để làm cho việc thực hành yoga được hoàn chỉnh. … Trong thực tế … việc thực hành tất cả những tư thế hay nói rõ hơn là mục đích của việc thực hành tư thế là để đạt được sự ổn định trong các tư thế . Trong thực hành thiền chúng ta phải ngồi trong thời gian dài … vì vậy, việc thực hiên các tư thế sẽ giúp để có được sự ổn định và để ngồi trong một tư thế một thời gian dài,… đó là mục đích của việc thực hành các tư thế … đó là mục đích duy nhất của các tư thế … chúng ta đang thực hành tư thế để có được ‘ asana siddhi’… nó được gọi là asana siddhi.. có nghĩa là ngồi trong một tư thế hoặc giữ nguyên một tư thế trong thời gian khá dài … vì vậy, để đạt được asana siddhi, chúng ta đang thực hành các tư thế .. và nếu chúng ta đạt được asana siddhi… nếu chúng ta có thể ngồi khá lâu trong bất kỳ tư thế … sau đó nó sẽ giúp bạn … nó giúp dẫn bạn vào trạng thái thiền .. như vậy…
Xem thêm nội dung đầy đủ tại: https://yogatainha.com.vn/portfolio/thien-la-gi/

Thiền là gì? Video tập Thiền tại nhà (Trung Tâm Yoga Tại Nhà)

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.