Thiền Sư An Lạc Hạnh|"Tu và nghiệp-những câu chuyện nhân quả"

Thiền Sư An Lạc Hạnh|"Tu và nghiệp-những câu chuyện nhân quả"

Thiền Sư An Lạc Hạnh|”Tu và nghiệp-những câu chuyện nhân quả”
thông tin liên hệ: Thiền Sư An Lạc Hạnh tự là Hòa Thượng Thích Giác Sự, thế danh Lê Văn Thanh, bút hiệu trường sơn, trụ trì Tịnh Xá Liên Hoa, Ấp Bình Hưng, Xã Bạch Đằng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
email: 3656739@gmail.com
Thiền Sư An Lạc Hạnh thuyết giảng về tu và nghiệp, nói về sanh nghề tử nghiệp đưa ra những câu chuyện nhân quả cụ thể để mọi người hiểu thêm, nhằm tránh những quả xấu cho sau này. Bởi vì trong cuộc đời này mỗi người chúng ta ai ai cũng đều có nghề mà nghề là nghiệp, nghiệp là nhân, có nhân chắc chắn sau này sẽ có quả, dầu nghề thiện hay nghề ác tùy theo mức độ mà lãnh quả.
Thời kỳ này là thời kỳ trả nghiệp, phước mỏng nghiệp dày, cõi Trời mở cửa cho xuống độ con cháu, cõi Địa Ngục mở cửa cho ai chủ nợ thì đi đòi. Cho nên Thiền Sư khuyên tất cả chúng ta nên dừng ngay những việc ác dù nhỏ thế mấy để tăng trưởng điều lành, không tạo nghiệp với chúng sanh chung mà vẫn thường hay cứu giúp, tạo phước đức cho mình hiện tại và con cháu mai sau được nhiều may mắn phước lạc….
đăng ký kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCKL5x50yVOkbAJQ4K7BbYWw?view_as=subscriber
chỉ đường:
https://www.google.com/maps/dir//T%E1%BB%8Bnh+X%C3%A1+Li%C3%AAn+Hoa,+B%E1%BA%A1ch+%C4%90%E1%BA%B1ng,+T%C3%A2n+Uy%C3%AAn,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@11.055326,106.7614037,14013m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3174c4b7975a6d1d:0x4cecf7be1f83a8e3!2m2!1d106.7964233!2d11.055328
tịnh xá an lạc:
https://www.google.com/maps/dir//T%E1%BB%8Bnh+x%C3%A1+an+l%E1%BA%A1c,+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng,+S%E1%BB%91+10,+Su%E1%BB%91i+S%C3%A2u,+huy%E1%BB%87n+b%E1%BA%AFc,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@11.1019507,106.820195,14011m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x3174c3b68d2029db:0xc9522e68dcfba07d!2m2!1d106.8552146!2d11.1019527

Thiền Sư An Lạc Hạnh|"Tu và nghiệp-những câu chuyện nhân quả"

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.