Tiết giảng minh họa môn Tiếng Việt lớp 1 – bài học 7B: AU ÂU (tiết 1)

Tiết giảng minh họa môn Tiếng Việt lớp 1 - bài học 7B:  AU ÂU (tiết 1)

Bộ SGK Cùng học để phát triển năng lực
Website: https://sgkphattriennangluc.vn
Facebook: https://www.facebook.com/sgkphattriennangluc
Kho học liệu điện tử: https://gioithieu.sachmem.vn/hoc-lieu-dien-tu-minh-hoa/
Số điện thoại: (024) 3512.22.22

Tiết giảng minh họa môn Tiếng Việt lớp 1 – bài học 7B: AU ÂU (tiết 1)

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.