[VERCO] Cơ cấu vốn trong doanh nghiệp

[VERCO] Cơ cấu vốn trong doanh nghiệp

Muốn quản trị doanh nghiệp hiệu quả người chủ cần nắm rõ về cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp mình và xây dựng được một cơ cấu vốn chiến lược. Đây cũng là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp xây dựng những phương án huy động vốn trong quá trình vận hành.
Kiến thức được chia sẻ tại “Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp” bở chuyên gia tài chính Nguyễn Kim Hùng.

[VERCO] Cơ cấu vốn trong doanh nghiệp

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.