[Y6] Video 2_Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm (Empiric antibiotics)

[Y6] Video 2_Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm (Empiric antibiotics)

Tài liệu tham khảo
https://drive.google.com/file/d/0B5a5C1qfEXXlam9nNG1GMXdtR00/view?usp=sharing

[Y6] Video 2_Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm (Empiric antibiotics)

Nguồn: https://abcgenz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.